En tillbakablick

på veckorna som gått! 
Har inte skrivit här på bloggen annat än Fem en fredag, på ett tag. Så nu ska jag se vad som känns noterbart från de veckorna. Har haft fullt upp med planering och möten för min kommande roll som cirkelledare, med bl.a. studieupptaktsmöte där jag informerade om den tänka studiecirkeln. Trodde nog att det skulle, om inte dråsa in anmälningar, så ändå att intresset skulle vara större. Men de som anmält sig verkar entusiastiska, så vi kör. Vi blir sex deltagare med mig. 

Har en del synpunkter på hur man inom föreningen tar emot och lämnar information till nya cirkelledare. Man har uttryckt ett problem med att få ledare till sina cirklar, men det kan jag förstå. Cirkeln som jag ska hålla i heter "Tillsammans mot ensamhet", och är ett samverkansprojekt mellan tre pensionärsorganisationer. Syftet är att tillsammans försöka motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ett ämne som de vill att vi pensionärer ska hjälpa till med genom att starta cirklar och komma med tankar och idéer runt hur detta ska gå till.

Ett studiematerial finns framtaget, varav jag fått ett exemplar. När jag sedan ville ha ett exemplar till varje deltagare sas det att var och en fick köpa sitt eget exemplar, vilket fick mig att gå i taket. Det här är inte en cirkel som man går för att fortbilda sig i ett specifikt ämne, utan en cirkel som föreningarna vill ha för att hjälpa de ofrivilligt ensamma, genom oss som är aktiva. Då ska vi inte behöva betala för det! Jag tyckte då att man kunde ta kopior på materialet (60 sidor), men det blev också alldeles för dyrt! Det slutade med att jag gick upp till studieförbundet som håller i föreningens studiecirklar, och helt enkelt kopierade häftet. I färg t.o.m. vilket föreningen hade synpunkter på.


Igår var jag på Inspirationskonferensen Samtalsgrupp Senior i Västerås. Det var studieförbundet Vuxenskolan som anordnade konferensen. Det var givande att lyssna på de olika föreläsarna. 

Först var det Metodutveckling, erfarenheter från samtalsgrupper och samverkan med andra organisationer. Det var föreläsare från studieförbundet, Svenska Kyrkan, kommunen och naturligtvis de som hållit i gruppverksamheter i Västerås med omnejd.

Därefter var det en psykiatriker/dansinstruktör, Jill Taube, som med ord och rörelse illustrerade att Rörelse stärker den psykiska hälsan. Hon hade skapat Danssteget, som värnar om den psykiska hälsan genom att kombinera kunskap om hälsa med lättsam och okrånglig dans.

Efter fikat kom den välkände Lars-Eric Uneståhl, Skandinaviska Ledarhögskolan, och pratade om Den positiva senioråldern. Han lyfte bl.a. fram det livslånga lärandet som en viktig del för upplevelsen av god hälsa. Och naturligtvis pratade han om meditation och positivt tänkande som en viktig hörnsten för ett bra åldrande. 

Slutligen var det två kvinnor från Mälardalens högskola som berättade om ett nytt forskningsprojekt - med fokus på Seniorer - som undersöker möjligheten att uppleva social samvaro med hjälp av dator eller smartphone. 

Två av kvinnorna som höll i den första föreläsningen har deltagit i metodutvecklingen av de samtalskort med inriktning på livsåskådningsfrågor, som man använt sig av i de aktuella grupperna i Västerås. Korten fanns att köpa där så det gjorde jag. Få se om jag kan ha användning av dem framöver. Hur som helst så var det en mycket givande dag!
Kommentarer

  1. Jag funderar på varför du reagrar så mycket på att dina kursmedlemmar ska betala sitt material om man får göra det i övriga kursutbudet? Ensamhet behöver inte betyda att de har mindre pengar än andra i samhället!?

    Strongt av dig att ta på dig det här jobbet. Jag antar att du tycker sådant är kul. Jag ska bli projektledare i en frivilligorganisation, alltså helt utan någon ersättning, jag tycker sådant är kul. Om jag får till en "hållbar" grupp så ska vi stå till förfogande för information om "Våld bland äldre i nära relationer" och vart de kan vända sig om de själva eller andra blivit utsatta.

    SvaraRadera
  2. Det är stor skillnad! Väljer jag att läsa spanska eller måla akvarell ska jag så klart betala mitt material. Det här är inte en kurs för ensamma, utan en cirkel som pensionärföreningarna vill ha för att motverka ofrivillig ensamhet. Vi som går i cirkeln ska alltså arbeta fram ett handlingsprogram för hur man kommer i kontakt med de som är ofrivilligt ensammma och även försöka komma fram till idéer om hur man ska gå vidare (i föreningens namn). Så självklart ska materialet vara gratis!
    Precis som du så tycker jag att sådant här är kul, men framför allt oerhört viktigt! I den grupp du vänder dig till finns säkert många av de ofrivilligt ensamma då våldsutsatta inte sällan tar på sig skulden för det som sker. Som följd isolerar man sig ofta.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Måndagstankar i v. 30

Röksignaler

Fem en fredag v. 8: Teambuildning